Otázka:

Chcela by som sa spýtať na (ne)spisovnosť výrazov "navrátilší sa/navrátivší sa". Sú to čechizmy?

Heslá:

navrátivší sa, činné príčastie minulé

Odpoveď:

Výraz navrátivší sa nie je čechizmus, ide o činné príčastie minulé utvorené od dokonavého slovesa navrátiť sa, podobne ako vrátiť sa – vrátivší sa. Spojenia navrátivší sa hráč, s navrátivším sa hráčom sú správne. Spojením s navrátivším sa hráčom sa vyjadruje význam „s hráčom, ktorý sa (na)vrátil“.

Výraz navrátilší sa l sa v slovenčine nepoužíva a nezodpovedá slovenskej gramatike.


Otázka z 01. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu navrátivší sa