Otázka:

Môžete mi poradiť nejaký vhodný výraz namiesto spojenia "brať ohľad na..."?

Heslá:

brať ohľad

Odpoveď:

Spojenie brať ohľad na niečo/niekoho je spisovné a vyjadrujú sa ním významy „prihliadať na niečo“, „venovať niečomu pozornosť“ a pod., napr. brať ohľad na žiakov vynikajúci prospech alebo brať ohľad na matkin stav, brať ohľad na ženy a pod. Podľa kontextu možno spojenie brať ohľad nahradiť synonymickými výrazmi ako všímať si, dávať pozor, prihliadať, zohľadniť, byť pozorný a pod.


Otázka z 01. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu brať ohľad
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku