Otázka:

Sloveso "mať" v spojeniach "mám stretnutie" alebo "mám výstup" je plnovýznamové alebo neplnovýznamové?

Heslá:

mať stretnutie, mať svadbu, mať promóciu, mať

Odpoveď:

V spojeniach mať stretnutie, mať výstup nie je plnovýznamové sloveso mať, ale ide o formálne sloveso, ktoré tvorí jeden významový celok s pripojeným podstatným menom v akuzatíve (pozri Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, na http://slovniky.korpus.sk, heslo mať, význam V. písmeno f). V daných spojeniach sa formálnym slovesom mať vyjadruje účasť na nejakej činnosti alebo akcii podobne ako v spojeniach mať dozor, mať prednášku, mať promóciu, mať svadbu.


Otázka z 01. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mať stretnutie