Otázka:

Ako sa má správne písať názov prešovskej ulice: Pod Táborom alebo Pod táborom?

Heslá:

názvy ulíc, Pod Táborom/Pod táborom

Odpoveď:

K podobe názvu prešovskej ulice Pod Táborom, resp. Pod táborom sa nemôžeme jednoznačne vyjadriť, lebo sa nám nepodarilo zistiť, čo sa slovom Tábor/tábor v danej lokalite pôvodne pomenúvalo, t. j. podľa čoho sa utvoril názov ulice. V publikácii Geografické názvy okresu Prešov (Slovenský úrad geodézie a kartografie 1992)sa názvy geografických objektov ako Tábor či Pod táborom neuvádzajú. Sú v nej iba názvy Táborisko (pôvodne park, dnes sa takto nazýva jedna mestská časť Prešova) a Pod Táboriskom (lúka).

Keďže sme nenašli doklad o existencii lokality (geografického objektu, katastrálneho územia) s názvom Tábor, podľa ktorého by mohla byť pomenovaná ulica Pod Táborom (ako napr. pri názve poľa Rúrky → názov ulice Pod Rúrkami), nie je nám jasné, prečo by sa tvar podstatného mena tábor v názve ulice mal písať s veľkým začiatočným písmenom. Ak nešlo o geografický názov, t. j. o vlastné meno, a ak je ulica pomenovaná napríklad podľa toho, že na jej mieste sa v minulosti táborilo (býval tam tábor), mal by mať názov ulice podľa slovenského pravopisu podobu Pod táborom. V Zozname ulíc mesta Prešov na stránke http://egov.presov.sk/ sa však uvádza názov ulice v podobe Pod Táborom.

               


Otázka z 01. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu názvy ulíc