Otázka:

Ako sa nazýva človek, ktorý má schopnosť synestézie? Synestetik?

Heslá:

synestézia, synestetik, synestetický

Odpoveď:

Pomenovanie osoby synestetik sa neuvádza v slovenských lexikografických príručkách, ale je správne utvorené od slova synestézia a možno ním pomenovať osobu, ktorá má schopnosť synestetického vnímania. V databáze Slovenského národného korpusu sme našli  niekoľko dokladov na používanie slova synestetik v slovenských textoch, napr. vo vete Lehotský je univerzálny synestetik, teda jeden zmyslový vnem v ňom dokáže vyvolať celý reťazec pojmov alebo Synestetikom bol s najväčšou pravdepodobnosťou sir Isaac Newton (sám zlý hudobník), napísal knihu Optika (1704), kde prepája zvukový svet so svetom farieb.


Otázka z 01. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu synestézia