Otázka:

Ako sa správne píše slovo ostblok (ostblok, ost-blok, Ostblok, Ost-blok)?

Heslá:

Ostblok, východný blok, Ostblock

Odpoveď:

Neuviedli ste, v akej súvislosti chcete slovo Ostblok v slovenskom texte použiť.

Ak Vám ide o názov projektu s plným názvom Ostblok – Made in Czechoslovakia, ktorý mapuje a dokumentuje obdobie rokov 1945 – 1992 cez priemyselný dizajn produktov navrhovaných alebo vyrábaných v bývalom Československu, resp. o názov združenia, ktoré tento projekt realizuje, názov Ostblok sa považuje za vlastné meno a píše sa s veľkým začiatočným písmenom.

            Ak chcete pomenovať bývalé socialistické krajiny – členské štáty Varšavskej zmluvy – neformálnym názvom, ktorý sa používal najmä počas studenej vojny, ten má v slovenčine podobu východný blok (po nemecky Ostblock).


Otázka z 01. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ostblok