Otázka:

Ako je správne: najväčšie mesiace sformovala gravitácia do tvaru blízkeho gule alebo do tvaru blízkemu guli?

Heslá:

guľa, väzba

Odpoveď:

Správne je spojenie najväčšie mesiace sformovala gravitácia do tvaru blízkeho guli. Prídavné meno blízky vo funkcii zhodného prívlastku sa musí zhodovať v rode, čísle a páde s nadradeným vetným členom, t. j. s genitívom jednotného čísla podstatného mena tvar(do) tvaru. Pýtame sa: do akého tvaru? – do blízkeho tvaru – do tvaru blízkeho guli. Podstatné meno v tvare blízkemu sa viaže s datívom jednotného čísla, napr. podobá sa útvaru blízkemu guli. Pýtame sa: akému útvaru?

Datív podstatného mena guľa v prívlastku blízkeho guli vyplýva z väzby s prídavným menom blízky. Pýtame sa: (do tvaru) blízkeho čomu?, odpovedáme datívom blízkeho guli.  

            Prídavné mená blízky podobný sú vo význame „majúci z väčšej miery spoločné znaky, črty, vlastnosti s iným“ synonymá, takže spojenia tvar blízky guli tvar podobný guli majú rovnaký význam.


Otázka z 01. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu guľa