Otázka:

Je správne bezvodý alebo bezvodný?

Heslá:

bezvodý, bezvodný

Odpoveď:

Prídavné meno, na ktoré sa pýtate, je správne v oboch podobách – bezvodý aj bezvodný (porov. Pravidlá slovenského pravopisu aj na www.juls.savba.sk)


Otázka z 17. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 18. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu bezvodý