Otázka:

Sú častice "iba" a "len" rovnocenné? Je vhodnejšie "iba 1,90€" alebo "len 1,90€"?

Heslá:

len, iba

Odpoveď:

Častice len a iba zdôrazňujúce platnosť výrazu vyjadrením jeho výlučnosti, obmedzením jeho platnosti sú synonymné a vzájomne zameniteľné  (porov. výklad častíc len, iba v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, a v Synonymickom slovníku slovenčiny, 2004, ktoré sú spolu s ďalšími publikáciami sprístupnené na našej webovej stránke cez odkaz Ďalšie pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky). To znamená, že je rovnako správne povedať, že niečo stojí len 1,90 € aj iba 1,90 €. Vyššia frekvencia častice len v uvedenom význame súvisí s jej celoslovenským územným rozšírením na rozdiel od častice iba, ktorá je v danom význame rozšírená v časti stredoslovenského jazykového územia a na Spiši.


Otázka z 24. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu len