Otázka:

Ako sa skloňuje slovo boh?

Heslá:

boh, bohovia

Odpoveď:

Slovo boh (v kresťanskom chápaní v podobe Boh) sa skloňuje podľa vzoru chlap. V datíve a lokáli jednotného čísla má dvojtvar bohu/bohovi, v jednobožstve iba tvar Bohu. V ostatných pádoch má pádové prípony pravidelne podľa vzoru chlap, ale v nominatíve množného čísla je tvar bohovia.


Otázka z 16. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 18. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu boh