Otázka:

Ako správne pomenovať človeka, ktorý bude interpretovať výsledky testov? Testovač mi znie skôr ako pomenovanie nejakého prístroja.

Heslá:

testovač, tester, nosič, nakladač, zberač, štartér, korektor, antagonista

Odpoveď:

Homonymia na základe životnosti/neživotnosti nie je v jazyku ničím mimoriadnym. V slovenčine máme veľa homonymných dvojíc, ktorými sa pomenúva osoba aj vec (stroj, nástroj, prístroj, zariadenie a pod.), napr. nosič (osoba) – nosič (predmet na podopieranie), nakladač (osoba) – nakladač (stroj), zberač (osoba) – zberač (stroj), korektor (osoba) – korektor (program; kozmetický prípravok), antagonista (osoba) – antagonista (sval; látka), štartér (osoba) – štartér (zariadenie) a pod. Človeka, ktorý niečo testuje, možno pomenovať slovom tester, ktorým sa zároveň nazýva v technike prístroj na testovanie skúšanej jednotky, v biológii a ekológii látka, organizmus na skúšanie čistoty životného prostredia, v genetike testovacia línia a v kozmetike skúšobná vzorka. Vo význame „osoba, ktorá niečo testuje“, možno používať aj slovo testovač, ktorévzniklo zo slovesa testovať domácou príponouako iné slová s týmto zakončením, porov. nakladať – nakladač, zbierať/zberať – zberač, stíhať – stíhač atď.


Otázka z 28. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu testovač
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku