Otázka:

Ako sa po slovensky píše názov hlavného mesta Spojených arabských emirátov? Abú Dhabí, Abu Dhabi alebo Abu Zabí?

Heslá:

Abú Zabí, Spojené arabské emiráty

Odpoveď:

Hlavné mesto Spojených arabských emirátov má v slovenčine štandardizovanú podobu Abú Zabí, ktorú zachytávajú aj Pravidlá slovenského pravopisu (2013), kde sú uvedené názvy všetkých hlavných miest. Táto príručka je spolu s ďalšími lexikografickými dielami sprístupnená na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 27. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 19. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Abú Zabí