Otázka:

Je vhodné používať slovné spojenia "first moment" a "last minute", alebo hľadať vhodné slovenské ekvivalenty?

Heslá:

last minute, last moment, first minute, first moment

Odpoveď:

 

 

Výraz last minute zachytáva 2. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka (2010). O výrazoch last minute, last moment, first minute, first moment používaných najmä v oblasti cestovného ruchusa písalo v rubrike  Z nových výrazov v časopise Kultúra slova (porov. roč. 40, 2006, č. 4, s. 242 a roč. 43, 2009, č. 2, s. 125 – 127). To však neznamená, že by odborníci v cestovnom ruchu nemohli hľadať vhodný domáci ekvivalent.

Kultúra slova je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnená na našej webovej stránke cez odkaz Ďalšie pramene v elektronickej podobe.


Otázka z 13. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 15. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu last minute