Otázka:

Ako sa skloňuje v nasledujúcej vete "Predpokladané finančné náklady na roky 2009 – 2011 v euro" slovo euro?

Heslá:

euro

Odpoveď:

 

Vo vetnej súvislosti odporúčame používať slovo euro v príslušnom páde (podľa vzoru mesto) – Predpokladané finančné náklady na roky 2009 – 2011 v eurách.

Popri slove euro sa v bankovom styku používa trojpísmenkový kód meny EUR (ako napr. SKK – slovenská koruna, CZK – česká koruna) a pri cenách značka €.

 


Otázka z 14. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 15. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 18 odpovedí k heslu euro