Otázka:

Je správna veta: Blahoželáme Vám k výhre z zlosovacej akcie, ktorá sa uskutočnila 12.01.2012?

Heslá:

zlosovacia akcia

Odpoveď:

 

 

 

Vo vete Blahoželáme vám k výhre zlosovacej akcie, ktorá sa uskutočnila 12. 1. 2012 genitívnu väzbu zlosovacej akcie odporúčame nahradiť predložkovou väzbou s lokálom: Blahoželáme vám k výhre v zlosovacej akcii, ktorá sa uskutočnila 12. 1. 2012. Upozorňujeme tiež na to, že za bodkami v dátume sa tak ako za každou bodkou dáva medzera.

 


Otázka z 27. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zlosovacia akcia