Otázka:

Je slovo pochybenie, resp. pochybiť spisovné? Často toto slovo používajú v politike, ale mne osobne to slovo veľmi "nesedí".

Heslá:

pochybiť

Odpoveď:

Sloveso pochybiť vo význame „urobiť chybu, pomýliť sa, chybiť“ (porov. Krátky slovník slovenského jazyka), ako aj slovesné podstatné meno pochybenie sú spisovné. Spisovnosť slov si môžete overovať v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003); obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk.


Otázka z 27. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pochybiť