Otázka:

Aký je správny tvar pre plurál slova cerkev (pravoslávna svätyňa, kostolík)?

Heslá:

cerkev

Odpoveď:

 

Slovo cerkev sa tak ako slovo cirkev skloňuje podľa vzoru kosť a v nominatíve a akuzatíve množného čísla má príponu -i – cerkvi. Dodávame, že príponu -y majú v uvedených pádoch podstatné mená ženského rodu zakončené na -a, ktorému predchádza tvrdá alebo obojaká spoluhláska, napr. bazilika – baziliky, duma – dumy.


Otázka z 07. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cerkev