Otázka:

Môže sa pri písaní skratky Zbierky zákona "z. z." vynechať medzera za bodkou a písať ju vo forme "z.z."?

Heslá:

Z. z.

Odpoveď:

 

Za bodkou, čiže aj za bodkou v skratke, sa dáva medzera: Z. z.


Otázka z 20. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Z. z.