Otázka:

Akými jazykovými prostriedkami sú najčastejšie tvorené politické reklamné bilbordy? Aké najčastejšie chyby sa v nich vyskytujú?

Heslá:

reklamný bilbord

Odpoveď:

 

 

Téma práce texty predvolebných bilbordov je široká a nekonkrétna. Predvolebným bilbordom z hľadiska politickej persuázie sa venoval V. Patráš v štúdii Predvolebný bilbord v mechanizme politickej persuázie (Na príklade parlamentných volieb 2006 v Slovenskej republike) v monografii Sociolingvistické aspekty elektronicky podmienenej komunikácie. To, aké jazykové prostriedky sa v danom žánri využívajú či aké chyby sa tu najčastejšie vyskytujú, možno zistiť vlastným skúmaním.

 


Otázka z 05. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 09. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu reklamný bilbord