Otázka:

Aký slovenský ekvivalent má český názov filmu Mladí, krásní a zkazení?

Heslá:

Mladí, krásní a zkažení

Odpoveď:

Český názov filmu Mladí, krásní a zkažení má v slovenčine ekvivalent Mladí, krásni a skazení, lebo prídavné mená vzoru pekný v spojení s mužskými životnými podstatnými menami majú v nominatíve množného čísla pádovú príponu -í, resp. po predchádzajúcej dlhej slabike -i, napr. vysokí muži, odvážni horolezci.
Otázka z 13. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 15. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Mladí