Otázka:

Je správne použiť slovo "až" vo vete: Nebež, až nespadneš! ?

Heslá:

až, nech, aby

Odpoveď:

 

Spojka až v severotrenčianskych nárečiach uvádza účelovú vetu, ktorou sa vyjadruje zámer, a zodpovedá tu spojkám nech, aby. Význam vety Nebež, až nespadneš v spisovnej slovenčine vyjadríme vetami Nebež, aby si nespadol. – Nebež, nech nespadneš.


Otázka z 31. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu