Otázka:

Ako sa skloňuje fínske rodné meno Saku a anglické priezvisko Souray, ktoré sa vyslovuje [suraj]?

Heslá:

Saku, Souray

Odpoveď:

 Fínske mužské rodné meno Saku sa v slovenčine skloňuje podľa vzoru chlap so zachovávaním -u, t. j. bez Sakua, k Sakuovi, vidím Sakua, o Sakuovi, so Sakuom. Podľa  vzoru chlap sa skloňuje aj anglické priezvisko Souray, ktoré sa vyslovuje [suraj]. V jednotlivých pádoch má tvary bez Souraya [suraja], k Sourayovi [surajovi], vidím Souraya [suraja], o Sourayovi [surajovi], so Sourayom [surajom].


Otázka z 27. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Saku