Otázka:

Aký je spisovný slovenský názov citrusového plodu - POMELO alebo PUMELO?

Heslá:

pomelo

Odpoveď:

Odborný botanický názov rastliny je citrónovník obrovský (lat. Citrus maxima)a jej ďalší rovnocenný názov je pumelovník (porov. Slovenské botanické názvoslovie). Na pomenovanie ovocia spomenutej rastliny sa používajú slová pumelo (Slovník cudzích slov), pomelo aj šedok (Veľký slovník cudzích slov, 2008). Označenie šedok sa používa aj na rastlinu a pôvod má v anglickom priezvisku Shaddock. Z daných názvov odporúčame používať podobu pumelo, ktorá má oporu v názve rastliny. Pomenovanie šedok tiež nemožno odmietnuť, no na Slovensku nie je veľmi rozšírené.


Otázka z 27. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 10. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pomelo