Otázka:

Je sloveso prýštiť vo význame prameniť či vyvierať správne?

Heslá:

prýštiť, prameniť, vyvierať

Odpoveď:

Sloveso prýštiť vo význame „prameniť, vyvierať“ je spisovné slovo, uvádza sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu (v textovej časti medzi slovami, v ktorých sa píše po obojakej spoluhláske r samohláska y/ý, aj v slovníkovej časti) a v Krátkom slovníku slovenského jazyka, kde sa hodnotí ako knižné (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na www.slovnik.juls.savba.sk). Knižné slová sú charakteristické pre písomné prejavy, patria k nim slová príznačné pre umelecké a publicistické prejavy.


Otázka z 25. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 26. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prýštiť