Otázka:

Nemecký kraj Durínsko sa píše s ypsilonom alebo nie?

Heslá:

Durínsko

Odpoveď:

V slovenskej vžitej podobe geografického názvu nemeckého kraja Durínsko sa zachovalo mäkké i, ktoré je aj v pôvodnej nemeckej podobe Thüringen. Po obojakej spoluhláske r sa nerozlišuje tvrdá alebo mäkká výslovnosť, tá je v oboch prípadoch rovnaká.


Otázka z 10. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 12. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Durínsko