Otázka:

Ako sa skloňuje slovo excel?

Heslá:

excel

Odpoveď:

Slovo excel sa zaraďuje do skupiny prevzatých neživotných podstatných mien mužského rodu, pre ktoré platí tzv. zmiešané skloňovanie. Skloňuje sa podľa vzoru  dub a pri skloňovaní samohláska e nevypadáva. V lokáli jednotného čísla má príponu -iv exceli vzoru stroj (ako hotel – v hoteli, seriál – v seriáli).


Otázka z 27. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu excel