Otázka:

Má sa vo vete "Kúpalisko ba ani mesto sa im nepáčilo" písať čiarka"?

Heslá:

ba ani

Odpoveď:

 

 

Pred spojeniami so spojkou ba vyjadrujúcimi stupňovací vzťah (ako ba aj, ba až, ba priam, ba ani) sa píše čiarka, napr. Skratky v texte zastupujú dvojslovný výraz, ba aj viacslovné spojenie. – Mala nepríjemný, ba až desivý dojem z ich stretnutia. – Kúpalisko, ba ani mesto sa im nepáčilo.


Otázka z 26. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ba ani