Otázka:

Správne je právo veta alebo právo veto?

Heslá:

veto, právo veta

Odpoveď:

Slovo veto nájdete v lexikografických príručkách slovenského jazyka sprístupnených v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. Je to slovo latinského pôvodu, podstatné meno stredného rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru mesto a používa sa vo význame „vyjadrenie nesúhlasu“ najmä v ustálených spojeniach vysloviť veto právo veta. V spojení právo veta má slovo veto tvar genitívu jednotného čísla veta (ako mesto – mesta).


Otázka z 26. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu veto