Otázka:

Nedávno som čítala takúto vetu: O poradí rozhodne počet lajkov pod článkami... Alebo v upútavke sa písalo: zdieľajte, lajkujte! Je to správne?

Heslá:

lajk, lajkovať, lajker, lajkovanie, lajkovaný, lajknúť, like

Odpoveď:

 

 

Na rozdiel od slovesa zdieľať a slovesného podstatného mena zdieľanie, ktoré sa neprijali do spisovnej slovenčiny a hodnotia sa ako nespisovné bohemizmy, lebo pre ne máme v každom kontexte vhodné slovenské spisovné ekvivalenty, slová like (z anglického „páčiť sa“) a liker (pomenovanie osoby, ktorá označuje veci zverejnené na internete značkou s významom like) sa do slovenčiny prevzali (z angličtiny), lebo bolo treba stručne, podľa možnosti jedným slovom, pomenovať nový pojem, ktorý priniesla internetová komunikácia. V súčasnosti sa slová likeliker používajú v slovenčine už v adaptovanej podobe lajk a lajker a pribudli k nim aj tvary ako lajkovať, olajkovať, nelajkovať, lajkovanie, lajkovaný a výraz lajknúť, čo je hovorový pendant slova olajkovať. Ostatné uvedené výrazy už strácajú charakter hovorovosti, stávajú sa štylisticky neutrálnymi.

            Podstatným menom lajker sa pomenúva: 1. osoba, ktorá na facebooku označuje príspevky lajkmi; 2. v marketingovej terminológii konzument, sympatizant nejakej značky alebo výrobku, pričom počet lajkerov je jedným z indikátorov úspešnosti značky alebo produktu.

Hoci slová ako lajk, lajkovať, lajker a im príbuzné tvary zatiaľ nie sú spracované v lexikografických príručkách, tvoria dnes súčasť slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. Vzhľadom na to, že oblasť internetovej komunikácie sa vyvíja veľmi rýchlo, stále pribúdajú v tejto oblasti do všetkých jazykov nové slová, ale niektoré výrazy aj pomerne rýchlo upadajú do zabudnutia. Čas ukáže, či sa v danom význame udržia v slovenčine výrazy ako lajkovať, alebo či ich onedlho nenahradí iný spôsob prejavovania sympatií a kladného hodnotenia s iným názvom.


Otázka z 26. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lajk