Otázka:

Je správne dvoma alebo dvomi?

Heslá:

dva, dvoma, dvomi

Odpoveď:

Ako správne uvádzate, pri číslovke dva sú v inštrumentáli prípustné obe podoby – dvoma aj dvomi; tento dvojtvar sa pri slove dva uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe publikácie sú prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).

 


Otázka z 08. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 08. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu dva