Otázka:

Ako je správne : vstup v prezuvkách alebo vstup v prezúvkach?

Heslá:

prezuvky

Odpoveď:

Správne je spojenie vstup v prezuvkách.

            Pri podobných nejasnostiach si môžete správnu podobu vyhľadať ihneď v slovníkoch slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk, kde nájdete slovo prezuvka – množné číslo prezuvky iba v tejto podobe s krátkym u.


Otázka z 26. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 10. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prezuvky