Otázka:

Ako sa skloňuje slovo area?

Heslá:

area, idea, orchidea, Andrea, Lea

Odpoveď:

Slovo area sa podľa zakončenia zaraďuje v slovenčine medzi podstatné mená ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru žena podobne ako slová idea, orchidea či ženské mená Andrea, Lea, Timea. Jednotlivé pádové podoby v jednotnom čísle sú N area, G arey, D. arei, A areu, L o arei, s areou, t. j. v genitíve jednotného čísla má podstatné meno area pádovú príponu -y rovnakoako podstatné meno žena (od ženy – od arey), ale v datíve a v lokáli jednotného čísla, kde má podstatné meno žena príponu -e, podstatné meno area má príponu -i (k žene, o žene ale k arei, o arei).


Otázka z 26. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 10. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu area