Otázka:

Odporúčate slovné spojenie začervenanie kože alebo sčervenanie kože?

Heslá:

začervenať sa, začervenieť, sčervenieť

Odpoveď:

 

Správne sú slovesné podstatné mená začervenanie (od slovesa začervenať sa) i začervenenie (od slovesa začervenieť) a sčervenenie (od slovesa sčervenieť), čiže aj slovné spojenia začervenanie kože, začervenenie kože a sčervenenie kože (porov. výklad uvedených slovies v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 26. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 10. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu začervenať sa