Otázka:

Je správny názov ulice Cesta na amfiteáter? Nemá to byť Cesta k amfiteátru?

Heslá:

cesta na, cesta k, predložka na, predložka k

Odpoveď:

Predložka na v spojení s akuzatívom označuje smerovanie na povrch alebo zasahovanie predmetu z hociktorej strany, resp. smerovanie vôbec, napr. zavesiť na klinec, cestovať na Kysuce, cesta na Brezno. Tento význam je zreteľný po slovesách pohybu vyjadrujúcich smerovanie zdola nahor, napr. vysadnúť na koňa, ísť na hrad, t. j. smerovanie do miesta položeného vyššie, než je východiskový bod. Predložka v základnom význame vyjadruje smerovanie do blízkosti alebo polohu v blízkosti, resp. približovanie sa v priestore alebo čase, napr. cestovať k rodičom, chýliť sa k večeru. Z výkladu vyplýva, že názov ulice Cesta na amfiteáter je jazykovo v poriadku a rovnako správny by bol názov Cesta k amfiteátru.


Otázka z 25. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cesta na