Otázka:

Ako sa má skloňovať slovo charter a s ním súvisiace prídavné meno? Má sa písať charterový let alebo chartrový let?

Heslá:

charter, charterový, chartrový

Odpoveď:

V Slovníku súčasného slovenského jazyka (2. zv., 2011) sa uvádza dvojaké  skloňovanie cudzieho slova charter, a tosozachovávaním samohlásky e aj s vypadávaním. Preto aj odvodené prídavné meno má podobu charterový chartrový. V spojení so slovom let teda možno použiť obe prídavné mená: charterový let i chartrový let.


Otázka z 25. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu charter