Otázka:

Je spisovný tvar maznúci? Vytvoril som ho zo slovesa maznať. Je aj v tomto prípade dvojtvar?

Heslá:

maznať

Odpoveď:

Od slovesa maznať sa tvoria prítomníkové tvary dvoma spôsobmi, a to príponami -ám/-em, -áš/-eš, -á/-e; -áme/-eme, -áte/-ete, -ajú/-ú, t. j. maznám/maznem, maznáš/mazneš, mazná/mazne; maznáme/mazneme, maznáte/maznete, maznajú/maznú, ale činné príčastie prítomné má iba jeden tvar  – maznajúci. Relevantné prípony sa pri slovese maznať uvádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) i v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), ktoré sú sprístupnené na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk.


Otázka z 25. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu maznať