Otázka:

Ako sa slovom píše suma 2.230.108,-- Sk?

Heslá:

dva milióny dvestotridsaťtisícstoosem slovenských korún, dva milióny dvestotridsaťtisíc stoosem slovenských korún, jednosto, jedentisíc

Odpoveď:

 

Suma 2.230.108,-- Sk môže byť napísaná slovom v týchto podobách: dva milióny dvestotridsaťtisícstoosem slovenských korún alebo dva milióny dvestotridsaťtisíc stoosem slovenských korún.

V podobách jednosto alebo jedentisíc, ktoré sa používajú iba na začiatku celej číslovky (nie vnútri), sa časť jedno- (jeden-) považuje za nadbytočnú, preto ju neodporúčame používať (ako bezpečnostné opatrenie by mal tento spôsob zápisu opodstatnenie pri vypisovaní poštových poukážok, no tu stačí písanie čísloviek s veľkým začiatočným písmenom).

 


Otázka z 04. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 04. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dva milióny dvestotridsaťtisícstoosem slovenských korún