Otázka:

Keď si niečo vezmem so sebou na "prehryznutie" počas cestovania, beriem si to na cestu alebo do cesty?

Heslá:

na cestu, cesta, predložka na

Odpoveď:

Vo význame „niečo na zajedenie“ odporúčame používať výraz zahryznutie. Slovné spojenie, o ktoré sa zaujímate, sa viaže s predložkou na – vziať si na cestu (t. j. na cestovanie) niečo na zahryznutie. Predložka na tu má účelový význam (porov. slovné spojenie vhodný na pitie vo výklade predložky na v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk).


Otázka z 25. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na cestu