Otázka:

Ktoré slovné spojenie je správne: vínna fľaša alebo vínová fľaša?

Heslá:

vínny, vínový, vínová fľaša

Odpoveď:

 Od podstatného mena víno sa tvoria vzťahové prídavné mená vínny aj vínový. Obe majú rovnaký význam „týkajúci sa vína“ alebo „vyrobený z vína“. V niektorých spojeniach sa používajú obe prídavné mená, napr. vínny/vínový ocot, vínny/vínový strek. V iných spojeniach sa ustálene používa iba jedno z prídavných mien, napr. vínna kyselina, vínne kvasinky, ale vínová farba. V spojení so slovami ako pohár a fľaša sa takisto väčšinou používa prídavné meno vínový, t. j. vínový pohár, vínová fľaša (ale vínny aj vínový sud).


Otázka z 25. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu vínny