Otázka:

Je správna veta "Výstava profesionálneho náradia na troch Demo Vanoch"?

Heslá:

demo van

Odpoveď:

 

 

Neuviedli ste podstatnú vec, čo sa vo vete nazýva výrazom demo van. Ak ide o automobil typu van prispôsobený na predvádzacie akcie, treba obe slová písať v slovenskom texte podľa zásad slovenského pravopisu s malým začiatočným písmenom, lebo nejde o vlastné meno. Veta má mať takúto správnu podobu: Výstava profesionálneho náradia na troch demo vanoch.


Otázka z 25. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 03. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu demo van