Otázka:

Ako sa správne píše slovom dátum napr. 22. 2. 2014?

Heslá:

písanie radových čísloviek, dvadsiaty druhý

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu, 2000, sa v radových číslovkách píšu jednotky oddelene, napr. dvadsiaty prvý, stodvadsiaty štvrtý, v tisícdeväťstoosemdesiatom piatom roku.

Dátum 22. 2. 2014 sa zapíše dvadsiaty druhý február dvetisícštrnásť alebo v genitívnej podobe dvadsiateho druhého februára dvetisícštrnásť. Viac si o písaní čísloviek môžete prečítať v elektronickej verzii Pravidiel slovenského pravopisu sprístupnenej na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/pravidla_sloven_pravopisu.html (zvoľte textovú časť, kapitolu IV. Písanie slov osobitne a dovedna).


Otázka z 25. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 03. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu písanie radových čísloviek