Otázka:

Môžem slovo celebrita písať ako selebrita?

Heslá:

celebrita, selebrita

Odpoveď:

 

Slovo celebrita je latinského pôvodu a vo význame „významná slávna osobnosť“ nie je v slovnej zásobe slovenčiny nové. V uvedenej podobe ho zachytáva aj 1. zväzok Slovníka slovenského jazyka z r. 1959. V slovenčine má už ustálenú grafickú podobu s výslovnosťou [celebrita], nie je preto potrebné vytvárať novú podobu selebrita prispôsobenú výslovnosti tohto slova v niektorých cudzích jazykoch (napr. v angličtine).

 


Otázka z 31. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 04. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu celebrita