Otázka:

Ako sa tvoria názvy obyvateľov miest a obcí, ktoré sa končia na -sk, napríklad Gdansk, Minsk, Vitebsk, Smolensk?

Heslá:

Gdansk, Minsk, Vitebsk, Smolensk, Krasnojarsk, Omsk, Novosibirsk, obyvateľské mená, názvy obyvateľov, Dnepropetrovsk

Odpoveď:

            Od názvov poľských a ruských miest a obcí mužského rodu zakončených na -sk sa tvoria obyvateľské mená príponou -čan po odtrhnutí koncového -sk, t. j. Gdansk – Gdančan, Gdančanka; Minsk – Minčan, Minčanka; Vitebsk – Vitebčan, Vitebčanka; Smolensk – Smolenčan, Smolenčanka;  ako aj Krasnojarsk – Krasnojarčan, Krasnojarčanka;  Kursk – Kurčan, Kurčanka; Dnepropetrovsk – Dnepropetrovčan, Dnepropetrovčanka; Tomsk – Tomčan, Tomčanka; Omsk – Omčan, Omčanka; Murmansk – Murmančan, Murmančanka; Bratsk – Bratčan, Bratčanka; Ochotsk – Ochotčan, Ochotčanka; Novosibirsk – Novosibirčan, Novosibirčanka.


Otázka z 24. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 03. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Gdansk