Otázka:

Prečo máme krstné mená a priezviská?

Heslá:

osobné mená, rodné/krstné meno, priezvisko, meno a priezvisko

Odpoveď:

Rodné mená aj priezviská majú identifikačnú funkciu a naznačujú príslušnosť k rodine. V minulosti, keď bolo treba rozlíšiť povedzme štyroch Janov v jednej osade, začali ich susedia odlišovať prímenami tvorenými podľa nejakej vlastnosti, zamestnania alebo pôvodu, napr. chromý Jano, Jano kováč, Jano od potokaJano z horného konca. Prímená sa nedávali pri narodení, ľudia ich dostávali neskôr v detstve alebo v dospelosti. Od začiatku 14. storočia sa z prímen začali vyvíjať priezviská, najprv u šľachticov (šľachtické predikáty), neskôr u mešťanov (tu už išlo o skutočné priezviská) a u poddaných až niekedy v 16. storočí (napr. Ján Chromý, Ján Kováč, Ján Potočný a Ján Horný). Priezviská sa postupne stávali dedičnými.

            V súčasnosti máme uzákonenú dvojmennú sústavu osobných mien, v ktorej je základným členom osobného mena priezvisko a rodné meno má iba „pomocnú“ úlohu rozlišovať osoby s rovnakým priezviskom v rámci rodiny. Priezvisko je základným, záväzným, povinne dedičným a nemenným členom osobného mena.   


Otázka z 24. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu osobné mená