Otázka:

Ako je správne: V objekte nejde elektrina, plyn ani ostatne inštalácie nevyhnutné pre život alebo na život? Kedy sa používa predložka na a kedy pre?

Heslá:

nevyhnutné na život, nevyhnutné pre život, na/pre

Odpoveď:

Slovo život má viac významov, v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk, sa ich uvádza dvanásť. S podstatným menom život vo význame „živé bytosti, organizmy“ sa v spojení nevyhnutné podmienky pre život používa predložka pre podobne ako v spojeniach kyslík nevyhnutný pre život, spánok je nevyhnutný pre život, energia nevyhnutná pre život (t. j. pre živé bytosti alebo organizmy). Vo Vašom prípade však pod slovom život treba rozumieť „bývanie“, preto Vám odporúčame použiť vo vete účelovú predložku na, t. j. V objekte nejde plyn, elektrina ani iné inštalácie nevyhnutné na život, resp. lepšie nevyhnutné na bývanie.


Otázka z 24. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nevyhnutné na život