Otázka:

Je správne "oprávnená osoba mohla uplatniť právo na vydanie nehnuteľnosti " alebo "oprávnená osoba si mohla uplatniť právo"?

Heslá:

uplatniť právo

Odpoveď:

Sloveso uplatniť má v slovenčine význam „urobiť platným, účinne využiť“. Správne sú spojenia oprávnená osoba mohla uplatniť (svoje) právo na vydanie nehnuteľnosti aj oprávnená osoba si mohla uplatniť právo na vydanie nehnuteľnosti.


Otázka z 24. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uplatniť právo