Otázka:

Ako sa skloňujú názvy Ardud, Ardusat, Balc, Bîrsana, Căpuşu, Ciucani, Cluj-Mănăştur Dara, Deda, Doba Mică, Domăneşti, Domneşti, Ghenetea, Giuleşti, Hodoş, Chioar, Chiuruş, Igriş, Măceşti, Medişa, Mînău, Mişca , Şagu, Suk, Banoštor, Lendava, Podolje, Požega, Stitnik, Susedgrad? Ako vytvorím prídavné meno od slova Bydgoszcz?

Heslá:

Ardud, Ardusat, Balc, Bîrsana, Căpuşu, Ciucani, Cluj-Mănăştur Dara, Deda, Doba Mică, Domăneşti, Domneşti, Ghenetea, Giuleşti, Hodoş, Chioar, Chiuruş, Igriş, Măceşti, Medişa, Mînău, Mişca, Şagu, Suk, Banoštor, Lendava, Podolje, Požega, Stitnik, Susedgrad, Bydgoszcz, cudzie geografické názvy

Odpoveď:

Cudzie geografické názvy, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, odporúčame skloňovať takto:

Ardud – z Ardudu,

Ardusat – z Ardusatu,

Balc – z Balca,

Bîrsana – z Bîrsany,

Căpuşu (nesklonné podst. m. stredného rodu) – z Căpuşu,

Ciucani  (nesklonné podst. m. stredného rodu) – z Ciucani,

Cluj-Mănăştur možno prepísať aj do podoby Kluž-Manastur – z Cluju/-a-Mănăştura, z Klužu/-a-Manastura,

Dara – z Dary,

Deda – z Dedy,

Doba Mică – z Doby Micy,

Domăneşti (nesklonné podst. m. stredného rodu) – z Domăneşti,

Domneşti (nesklonné podst. m. stredného rodu) – z Domneşti,

Ghenetea – z Ghenetey,

Giuleşti (nesklonné podst. m. stredného rodu) – z Giuleşti,

Hodoş – z Hodoşu,

Chioar – z Chioara/-u,

Chiuruş – z Chiuruşa/-u,

Igriş – z Igrişa/-u,

Măceşti (nesklonné podst. m. stredného rodu) – z Măceşti,

Medişa – z Medişy,

Mînău (nesklonné podst. m. stredného rodu) – Mînău,

Mişca – z Mişcy,

Şagu (nesklonné podst. m. stredného rodu) – zo Şagu,

Suk – zo Suka/-u,

Banoštor – z Banoštora/-u,

Lendava – z Lendavy,

Podolje – z Podolja,

Požega – z Požegy,

Stitnik – zo Stitnika,

Susedgrad – zo Susedgradu.

Prídavné meno utvorené z názvu Bydgoszcz má podobu bydgoszczský.


Otázka z 25. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 30. 07. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Ardud