Otázka:

Aký je rozdiel medzi spojeniami persona non grata a neprijateľná osoba?

Heslá:

persona non grata, nevítaný, nežiaduci, neželaný, neprijateľný

Odpoveď:

Latinský citátový výraz persona non grata sa uvádza aj v lexikografických príručkách slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. Týmto knižným výrazom sa v literatúre vyjadruje význam nevítaná, neželaná, nežiaduca osoba a v diplomacii sa takto označuje diplomat, ktorého odvolanie žiada vláda krajiny, v ktorej pôsobí. Prídavné mená nevítaný, neželaný, nežiaduci neprijateľný majú podobný význam a väčšinou sa hodnotia ako synonymá.

                       


Otázka z 24. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu persona non grata