Otázka:

Je výraz "predvyplnený údaj" v elektronickom formulári utvorený správne?

Heslá:

predvyplnený

Odpoveď:

Slovo predvyplnený je novotvar, ktorý sa používa vo význame „vopred vyplnený“ najmä v slovných spojeniach predvyplnený formulár, predvyplnený údaj, predvyplnené tlačivo, predvyplnený text, predvyplnený platobný/prevodný príkaz, predvyplnené vyhlásenie, predvyplnená zmluva. Súvisí so slovesom predvyplniť „vopred vyplniť“, ktoré vzniklo zo slovesa vyplniť pridaním predpony pred- vyjadrujúcej predchádzanie v čase. Ide o analogické tvorenie ako pri slovesách predplatiť „objednať a vopred zaplatiť“, predspevovať „spievať pred niekým, aby spev zopakoval“, predtlačiť „vytlačiť text na tlačive na doplnenie údajov“, predhrievať „vopred zohrievať“ a pod. Sloveso predvyplniť i odvodenina prevyplnený sú pravidelne utvorené a patria k novým výrazom spisovnej slovnej zásoby súčasnej slovenčiny.


Otázka z 24. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predvyplnený