Otázka:

Čo je správne: jazdené vozidlá alebo ojazdené vozidlá?

Heslá:

ojazdený, jazdený

Odpoveď:

Medzi slovným spojením jazdené vozidlá a ojazdené vozidlá je významový odtieň. Slovo ojazdený má význam „jazdením opotrebovaný, častým používaním znehodnotený“, napr. ojazdené auto, ojazdené vozidlá, ojazdené pneumatiky,kým slovom jazdený (jazdené auto, jazdené vozidlá)  sa pomenúva automobil, ktorý nie je nový, ale ešte nie je opotrebovaný, možno ho naďalej bezproblémovo používať. Výraz jazdené autá, jazdené vozidlá vznikol z potreby odlíšiť takéto automobily od starých, dlhšie používaných, so stratou kvality. Podobne sa napr. rozlišuje tzv. nosené šatstvo od obnoseného šatstva.


Otázka z 24. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu ojazdený